Reparto de miseria.[KIKO MAKARRO]
El paper del disseny en la societat del consum.
Extret del llibre "Què és el disseny?" de ISABEL CAMPI VALLS

-En el capítol històric ja hem vist com l'aliança entre tecnologia i capital va desencadenar el fenomen de la industrialització i com aquesta ha acabat configurant tot el nostre entorn. Allò que va començar com una inofensiva innovació productiva ha acabat prefigurant un autèntic model de civilització. La producció a gran escala no tan sols ha transformat l'entorn i s'ha introduït en les esferes més íntimes de la vida quotidiana, sinó que ha alterat profundament les pautes de comportament humà i l'escala de valors socials. S'ha sobrepassat de tal manera l'estadi de mera satisfacció de les necessitats primàries, que la indústria ha hagut d'inventar-se la publicitat i altres mètodes de persuasió per tal que els usuaris consumeixin moltes més coses de les que en realitat necessiten. Ja fa molts anys es va comprovar que, si els ciutadans adquirissin i fessin només allò que estrictament necessiten, les fàbriques haurien de tancar, les botigues haurien de plegar i el sistema econòmic s'enfonsaria.

Continua en Bentimat.blogspot.com
Sección Sindical de CNT en Ben Guiat

No hay comentarios:

Publicar un comentario