Educació a la Guerra [MIQUEL VELASCO]


Els principals valors que regeixen en un grup armat (unes forces armades) són el patriarcat, l’androcentrisme i el recurs a la violència. Uns valors desfaçats i inadequats en una societat pacífica, d’esperit crític, responsable, amb empatia, dialogant i solidarista.

FORCES ARMADES ESPANYOLES AL SALÓ DE L'ENSENYAMENT:

- La presència de l’exèrcit en aquest saló s’emmarca en la cada cop més incisiva participació en els espais educatius. L’exèrcit espanyol pretén potenciar l’eufemística “cultura de la defensa” i “l’esperit militar” entre la joventut per millorar la seva deteriorada imatge pública i pal·liar les actuals dificultats de reclutament.
- La propaganda que el jovent rep del Ministeri de Defensa és enganyosa, desprèn una imatge idíl·lica de la vida militar i edulcora el paper de les forces arma- des espanyoles en els conflictes bèl·lics. L’exèrcit és presentat gairebé com una ONG d’ajut humanitari, que oculta el seu rol de defensa d’interessos més espuris. En cap cas s’informa rigorosament de les con- seqüències que es desprenen de l’acció militar.

Si res no canvia, en 30 dies l'exèrcit espanyol tornarà a participar al Saló de l'Ensenyament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario