País Valencià en retrocés [MIQUEL VELASCO]


L'extensió progressiva del valencià com a llengua vehicular de l'ensenyament a partir del tercer curs de primària es reduirà a una sola assignatura, a part de l'assignatura de llengua catalana i literatura. 


La comissió permanent del nou Consell Escolar Valencià – on la Generalitat Valenciana s’ha fet amb la majoria per decret – ha aprovat una modificació d’un article. Aquest fet limitarà l’ampliació del valencià a altres matèries dins de l’anomenat Programa d’Incorporació Progressiva (PIP). La conselleria d’Educació del Govern valencià modifica, d’aquesta manera, l’aplicació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià sense haver de passar pel Les Corts.

Els sindicats d’educació STEV, CCOO, UGT i CPAGA s’oposen a la modificació d’aquest decret denunciant que amb aquest canvi “la progressivitat d’ensenyament del valencià, que era la característica principal d’aquest programa, queda anulada”. La modificació del programa  PIP coincideix amb un altre decret de la conselleria per crear una xarxa de “centres plurilingües”.

En aquests centres “plurilingües”, els alumnes podran escollir la llengua amb la qual volen ser examinats: castellà o valencià. El STEPV afirma que aquesta política “va en contra de les recomanacions europees sobre el tractament integrat de les llengües i suposa un greu retrocés en la normalització del valencià”.

La realitat en els centres educatius valencians és que només un 29% de l’alumnat estudia en programes bilingües i el 71% ho fa en un PIP (Programa d'Incorporació Progressiva). Així doncs, aquesta és una mesura més en contra de la llengua catalana al País Valencià. És una passa més del govern de Francisco Camps per eradicar la cultura catalana al sud de la nació.

(Article extret del Diari ARA).

No hay comentarios:

Publicar un comentario